OBRAS ASFALTADO RÚA SANTIÑA

59

O mércores 25 e o xoves 26 de setembro vanse realizar obras de asfaltado nun tramo da rúa Santiña na zona do Burgo (tramo comprendido entre Valentín Paz Andrade e Manuel Murguía). Isto dará lugar a restricións para a circulación de vehículos e de estacionamento.

Na imaxe que se achega detállanse os sentidos circulatorios permitidos, en amarelo só para acceso de residentes e garaxes e en verde circulación normal.