Redeaxuda precisa o mobiliario dunha vivenda para realoxar a unha familia desafiuzada

38

Redeaxuda lanza unha emerxencia porque se precisa todo o mobiliario para unha casa dunha familia con menores que foi desafiuzada e obtivo unha vivenda a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo polo programa de realoxo de desafuzados.
As persoas que queiran colaborar poden chamar ao teléfono 986 80 43 00 ext 7452.