CAMBIOS NA CIRCULACIÓN NO ENTORNO DA PONTE DA BARCA

58

O martes 22 de outubro ás 9.30 horas procederase a pechar o carril de saída da Ponte da Barca.Isto obriga a realizar cambios na mobilidade no ámbito da zona.

A saída da cidade cara Vilagarcía, Poio, Sanxenxo e demais localidades do entorno, ten que facerse por Orillamar, cruzando a nova Pte. das Correntes.

O carril de entrada a cidade pola Pte. da Barca permanecerá aberto á circulación.

A organización da circulación estruturase do seguinte xeito:

  • As vías en verde, claro son itinerarios de saída da cidade.
  • O circuito en verde oscuro (Pte. da Barca e Paseo de Colón) é de entrada a cidade.
  • As vías en azul, son as habilitadas para a mobilidade dos residentes na zona e dos servizos en xeral.
  • A vía en vermello (Alfonso XIII), queda pechada o tráfico permitíndose o acceso a residentes e servizos da rúa.