Ligazóns de interese

140

Concello de Pontevedra

Oficina Técnica de Rehabilitación

R/ Don Filiberto, s/n

(Edificio Teatro Ppal., 3º andar)

Teléf.: 986 804 335

 

Rexistro Xeral e Padrón Municipal

R/ Michelena, 30 baixo

Teléf.: 986 804 300 / 986 851 459

 

Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e

Patrimonio Histórico

R/ Churruchaos, 2

Teléf.: 986 804 327

 

Xestión Tributaria

R/ Jofre de Tenorio, 5

Teléf.: 986 804 330

 

Consellería de Facenda

Av./ Fernández Ladreda, 43 3º andar

36003 – Campolongo

Teléf.: 986 805 700

https://www.conselleriadefacenda.es

 

Axencia Tributaria

Av./ Fernández Ladreda, 45

36071 – Campolongo

Teléf.: 986 851 531

https://www.aeat.es

Consellería da Vivenda e Solo

R/ Alcalde Hevia, 7

36071- Pontevedra

Teléf.: 986 805 610

https://www.igvs.xunta.es

 

Rexistro da propiedade n.º 1

R/ Fray Juán de Navarrete, 5 1º

36001 – Pontevedra

Teléf.: 986 850 866 / 986 864 142

https://www.registradores.org

 

Rexistro da propiedade n.º 2

Caleixón San Bartolomé, 8 baixo

36002 – Pontevedra

Teléf.: 986 866 960

https://www.registradores.org

 

 

Catastro

R/ Andrés Muruais, 4

36001 – Pontevedra

Teléf.: 986 868 311

https://www.catastro.meh.es

 

Tesourería Xeral da Seguridade Social

R/ Arcebispo Malvar, 13 baixo

36002 – Pontevedra

Teléf.: 986 864 244 / 986 864 245 / 986 864 246

https://www.seg-social.es