“Lizos”, exposición de pintura de José Joaquín García Gesto

68

Lugar: Galería About Art. Rúa Pasantería, 9 baixo.

Horario: de martes a venres, de 11 a 14 h. e de 17:30 a 20:30 h. Sábados, de 11 a 14 h.

Exposición de pintura de José Joaquín García Gesto (Lugo, 1948). Este artista concibe a pintura como un estudio do plano e das posibilidades matéricas que lle ofrece, creando o seu propio espazo virtual, dende un estilo abstracto.

Emplea o debuxo, a línea e o punto como os protagonistas fundamentais das composicións, perfectamente integrados nos fondos indefinidos.