PECHE DA RÚA MANUEL LEIRAS PULPEIRO. OBRAS DE HUMANIZACIÓN

58

A partir das 10 horas do día 24 de outubro procederase ao peche da rúa Manuel Leiras Pulpeiro por obras de humanización. A previsión é que esta se prolongue ata mediados de decembro, aínda que a apertura ao tráfico podería adiantarse.
Para garantir a maior grao de mobilidade posible con vehículo, procédese a mudar o sentido circulatorio da rúa San Pedro Alcantara.
No plano adxunto establécense todos os sentidos circulatorios posibles:

En Vermello a zona de obra.

  • En azul a rúa San Pedro Alcantara muda de sentido circulatorio.
  • En verde e azul os accesos cara a Avenida de Vigo
  • A rúa San pedro Alcantara cambia de sentido circulatorio, para facilitar o acceso dos residentes.
  • O acceso os garaxes de Manuel Leiras Pulpeiro se habilitará dende Alcalde Hevia ou dende San Pedro Alcantara dependendo do estado da obra en cada intre.