Solicitudes

81

O prazo para presentar as solicitudes de subvención, na 5ª fase, rematou o día 31 de decembro de 2012 (BOP núm. 211, do mécores 3 de novembro de 2010), se ben, as persoas interesadas en rehabilitar as súas vivendas/edificios ao abeiro do Plan Estatal de Vivenda vixente, poden solicitar información e asesoramento na Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello de cara a próximas convocatorias.