Solicitudes

84

O prazo para presentar as solicitudes de subvención, na 5ª fase, rematou o día 31 de decembro de 2012 (BOP núm. 211, do mécores 3 de novembro de 2010).

As persoas interesadas en rehabilitar as súas vivendas/edificios ao abeiro do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016, xa poden presentar a solicitude de visita de inspección previa á solicitude oficial das axudas económicas, que levará a cabo a Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello, co fin de comprobar o estado do inmoble e asesorar sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación do mesmo. A solicitude pódena recoller na Oficina de Rehabilitación sita na r/Don Filiberto, s/n (Edificio do Teatro Ppal, 3º andar) ou ben descargala na páxina web de dita Oficina.