SUBMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMENTO CON OPCION A COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DE ESCRITORIOS (EQUIPAMENTO INFORMATICO)

152

NOTA INFORMATIVA: PENDENTE DE PUBLICAR NO D.O.G.A. POLO QUE NON SE SABE O PRAZO DE FIN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

PUBLICADO EN EL DOGA Nº19 DE 29 DE ENERO  POR LO QUE EL PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS TERMINA EL 28 DE FEBRERO.

CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO: SE CONVOCA PARA O XOVES, DÍA 6 DE MARZO, AS 9:30 HORAS.

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF