Os autopatronos solicitan a revisión das tarifas dos taxis para 2014

54

A Comisión de Infraestruturas aprobou esta mañá (coa abstención do grupo municipal do Partido Popular) a revisión das tarifas de taxis para 2014 solicitadas pola Asociación de autopatronos de Pontevedra. Como xa se informara na Xunta de Goberno, a revisión supón un incremento dun 1,5%, propoñendo as seguintes tarifas:

TARIFA 1 
Baixada de bandeira 1,86€
Km percorrido  0,91€
Hora de espera  17,16€
TARIFA 2
(nocturna, festivos e fin de semana) 
Baixada de bandeira  2,08€
Km. Percorrido  1,25€
Hora de espera  18,54€
Bultos  0,48€

O Concello, logo da súa aprobación polo Pleno, trasladará esta proposta á Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Industria e Comercio da Xunta de Galicia, encargada da súa aprobación.