INVENTARIOS DE BENS E DEREITOS

168

LICITACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DOS SERVIZOS DE REALIZACIÓN DA PRIMEIRA FASE DOS INVENTARIOS DE BENS E DEREITOS DO CONCELLO DE PONTEVEDRA E DOS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTES DEPENDENTES.

INFORMACIÓN SOBRE A ADXUDICACIÓN/FORMALIZACIÓN:

Adxudicatario: LAGARES OCA, SL

Importe da adxudicación: 57.000,00 euros (68.970,00 euros)

Data de formalización do contrato: 17/10/2014

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF