Estudantes europeos visitan Pontevedra para coñecer o seu modelo de cidade

57

O Concello de Pontevedra recibiu esta mañá a visita de 21 estudantes galegos, de Macedonia, Exipto e Bélxica que queren coñecer o modelo urbano de Pontevedra, recentemente recoñecida co premio Intermodes 2013. 

Visitan Pontevedra dentro dun proxecto europeo incluído dentro do "Programa de la juventud en acción" que pretende formar e informar aos mozos europeos e dos países veciños á Unión Europea, da existencia de alternativas de mobilidade autoxestionadas, e como eles mesas poden participar no deseño e implantación destas alternativas de transporte nos seus territorios, contribuíndo co desenvolvemento sostible.