Resolución do 25 de setembro do 2013, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se publica a do 25 de xunio do 2013, do Consello de Administración do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria do programa de axudas para a rehabilitación enerxética de edificios existentes do sector residencial (uso vivenda y hoteleiro)

73

Ver documento PDF