OBRAS ASFALTADO NA RÚA XENERAL MARTITEGUI 9 e 10 DE XULLO

75

Nos días 9 e 10 de Xullo, na Rúa Martitegui se levarán a cabo obras de reposición do firme. Isto levará aparellado a prohibición do estacionamento na rúa. Se permite o acceso a garaxes. Se habilita a circulación de saída pola zona a través das rúas Dr. Marescot, Alameda e Echegarai.