Entidades asociativas sociosanitarias

90

Asociación enfermos de artrite Pontevedra (ASEARPO)
C/ pinal do Crego s/n Chapela
638.395.017

986.452.954 ( Mabel )
http://www.asearpo.org/