A Ruta Nocturna do Museo

56

A Ruta Nocturna do Museo consiste nun recorrido pola historia dos edificios que conforman o Museo, deténdose nalgunhas obras principais dos edificios Sexto e Sarmiento.

Xullo: venres 4 e 18

Agosto: venres 1 e 22

Setembro: venres 12 e 19

Punto de encontro: Ruínas de San Domingos ás 21 horas. Duración: 2 horas. Número de participantes: máximo de 25. Inscrición en gabinetedidactico.museo@depo.es ou no teléfono 986 804 100 extensión 42413.