“I Xornadas de Coaching para Todos”

67

“I Xornadas de Coaching para Todos", un evento benéfico de difusión do coaching ao que poden asistir tanto persoas con minusvalidez (auditiva, visual, etc.) como persoas sen minusvalidez.

O obxectivo fundamental destas xornadas, organizadas pola Asociación de Xordos de Pontevedra "Río Lérez", é facer chegar o coaching ao maior número de persoas posible e a mensaxe de que é válido para todos e pode estar ao alcance de todos.

No Pazo da Cultura de Pontevedra, en horario de 09 a 20:30 h. +info. e inscricións en www.xornadascoachingparatodos.es