Cora Sayers

66

Cora Sayers, álter ego musical de Cora Velasco, nace no verán de 2014. Despois de pasar como corista e cantante de grupos de blues como 1000 demonios blues band, de funky como Late Kicks e de rock-folk como Querido Extraño, presentará o seu primeiro traballo composto de cinco cancións (algunhas case cun lustro de antigüidade), chamado “Origen”.