Programa de axuda ao alugueiro de vivendas do Plan Estatal 2013-2016

150

O prazo para presentar as solicitudes de subvención, xunto coa documentación necesaria, será de un mes a contar desde o día seguinte ao da publicación da resolución da convocatoria desta axuda para o ano 2015 no DOG (DOG núm. 11 de 19 de xaneiro de 2015).

As solicitudes deberán dirixirse á Área Provincial do IGVS donde esté sita a vivenda no modelo que figura na convocatoria.

O procedemento de concesión realizarase en réxime de concorrencia competitiva.

Documentos:

[st_button text_color=”#ffffff” link=”https://www.pontevedra.gal/web2016/wp-content/uploads/2015/01/20150126010133_bases-programa-axuda-ao-alugamento.pdf” background=”#247de3″ size=”Normal” target=”_self” icon=”cloud-download” icon_spin=”no” border_radius=””]Descargar Bases Programa axuda ao alugamento[/st_button] [st_button text_color=”#ffffff” link=”https://www.pontevedra.gal/web2016/wp-content/uploads/2015/01/20150126010146_convocatoria-anualidade-2015-do-programa-aluga.pdf” background=”#247de3″ size=”Normal” target=”_self” icon=”cloud-download” icon_spin=”no” border_radius=””]Descargar Convocatoria anualidade 2015 do programa aluga.pdf[/st_button]