AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1443

DOCUMENTOS:

Resolución pola que se aproba a relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos e a composición dos tribunais do procesos selectivo convocado para cubrir prazas vacantes de auxiliar administrativo.

Resolución pola que se aproba a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e se fixan as datas de constitución dos tribunais e do primeiro exercicio dos procesos selectivos convocados para cubrir prazas vacantes de auxiliar administrativo.

Resolución complementaria pola que se modifica anterior Resolución de 15/05/2014, pola que se aproba a relación definitiva de aspirantes  admitidos e excluídos e se fixan as datas de constitución dos tribunais e celebración do primeiro exercicio.

 

SECCIONS:

PROMOCIÓN LIBRE

Documentos:

Resolución nomeamento persoal asesor.pdf

Resolución nomeamento persoal auxiliar.pdf

Plantilla 1º exercicio tipo test. AUXILIAR OEP 2010.pdf

RESULTADO 1º exercicio e CONVOCATORIA 2º exercicio AUXILIAR OEP 2010.pdf

anuncio lectura.pdf

Resultado 2º exercicio e convocatoria para a realización do 3º exercicio.pdf

Resultado do 3º exercicio e convocatoria para o 4º.pdf

Anuncio lectura 4º exercicio AUXILIAR OEP 2010.pdf

Resultado do 4º exercicio e convocatoria para o 5º.pdf

Resultado do 5º exercicio e proposta de nomeamento.pdf

Plantilla con respostas do 5º exercicio.pdf

Anuncio proposta lista de reserva e sorteo de desempates de puntuación.pdf

examen informática quinto exercicio.7z

Proposta de lista de reserva para auxiliar administrativo.pdf

PROMOCIÓN INTERNA

Puntuacións fase de concurso para a provisión restrinxida, polo sistema de promoción interna, dunha praza de auxiliar de administración xeral e convocatoria para a realización do primeiro exercicio.

Resultado de primeiro exercicio e convocatoria para realización do segundo.

Modificación do horario do segundo exercicio

Resultado de segundo exercicio, cualificación definitiva e proposta de nomeamento.