OFICIAL ELECTRICISTA

300

Acta de data 11/03/2015, do Tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para cubrir unha praza vacante de Oficial Electricista do Concello de Pontevedra, incluida na OEP do Ano.

Acta de data 04-03-2015, do Tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para cubrir unha praza vacante de oficial Electricista do Concello de Pontevedra, incluida na OEP do Ano 2010.

Resolución do Concelleiro de Goberno responsable da Área de Persoal e Réxime Interior pola que se aproba o nomeamento de persoal asesor/tribunal do proceso selectivo para cubrir unha vacante de Oficial Electricista do Concello, incluídas na oferta de emprego público do Ano 2010, para o segundo exercicio, consistente na realización dun exercicio práctico.

Relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, e se fixan as datas de constitución do tribunal e do primeiro exercicio do proceso selectivo convocado para unha praza vacante de Oficial Electricista.

RELACIÓN PROVISIONAL ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E A COMPOSICIÓN DOS TRIBUNAIS DO PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNHA PRAZA VACANTE DE OFICIAL ELECTRICISTA