OPERARIO

719

Resolución pola que se aproba a relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos e a composición dos tribunais do procesos selectivo convocado para cubrir prazas vacantes de operario.

Resolución pola que se aproba a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e se fixan as datas de constitución do tribunal e da celebración do primeiro exercicio.

Resultado 1º exercicio e convocatoria para o 2º

Plantilla 1º exercicio tipo test

RESULTADO 2º EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA O 3º.

RESULTADO DO 3º EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA O CUARTO

RESULTADO 4º EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

RESOLUCIÓN RECURSO DE ALZADA, CUALIFICACIÓN DEFINITIVA E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. PROPOSTA DE LISTA DE RESERVA

RECTIFICACION ANUNCIO RESOLUCION RECURSO ALZADA.pdf