Mellora da accesibilidade no entorno do hostipal

527

PERFIL CONTRATO ENTORNO DO HOSPITAL

adxudicacion entorno hospital

ACTA MESA CONTRATACIÓN – PROPOSTA ADXUDICACIÓN.

Informe Técnico viabilidade oferta COVSA e avaliación ofertas.Convócase a mesa de contratación para o xoves día 30 de abril de 2015, as 9:30 horas na sala de xuntas do Concello de Pontevedra sito na rúa Michelena nº30. Apertura dos “Sobre B”.

A mesa convocada para o día 28 de abril de 2015, non tivo lugar xa que remitironse ofertas por correo.

ACTA 30-04-15 MELLORA ACCESIBILIDADE FRONTE HOSPITAL

Acta sobre C