As empresas optan a facer a praza do Hospital cumpren os primeiros requisitos do concurso

128

O Concello de Pontevedra celebrou esta mañá a primeira mesa de contratación da nova praza diante do Hospital Provincial. Abriuse o sobre administrativo no que se puido comprobar que todas as empresas cumprían todos os requisitos, polo que procedeu a abrir o segundo sobre que recolle a solución técnica das empresas.

            Esta documentación foi trasladada aos servizos técnicos que dende hoxe a estudarán para presentar unha proposta á mesa de contratación, antes de reunirse por segunda vez para valorar o último sobre do concurso no que se inclúe a oferta ecónomica.

            Ademais foi admitida unha última empresa que anunciara a súa presentación por fax. Está adxunta neste último listado.

 1. Naturgalia
 2. Conservia Rehabilitación y Servicios
 3. Obras, reformas y saneamientos
 4. Construcciones Ramírez
 5. Construcciones EC Casas
 6. Stradia Infraestructura
 7. Constructora Ediserpo
 8. Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa
 9. Abilleira CPA
 10. UTE Acebi – Montajes JM Iglesias
 11. Construcciones obras y viales
 12. Excavaciones y obras Melchor
 13. Hordescon S.L.