O Goberno aposta por Amizade para ser a voz do Concello na Fundación Galicia, de Abanca

173

O Concello de Pontevedra ultima nestas semanas a súa organización na que participan todos os grupos municipais representados na Corporación. Nunha recente Xunta de Goberno, acordouse a representación do Concello en distintos órganos colexiados.

            Ademais das designacións delegadas nos propios concelleiros ou membros do seu partido, ou incluso de traballadores no caso de organismos especializados (edificio xudicial ou comisión de escolarización, por exemplo), cabe destacar a designación de Pablo Fontán Torreiro como representante da asociación Amizade na Fundación Galicia Obra Social (Fundación de Abanca) dado o interese do Goberno en dar entrada a asociacións da cidade -especialmente do ámbito social- en entidades que son un pilar moi importante para a dinamización sociocultural da cidade, e é preciso incorporar a voz destes colectivos nos órganos de decisión financieira da cidade.

Órgano Representante Grupo político
Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia Luis Alberto Oubiña Piay BNG
Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria Raimundo Glez Carballo BNG
Consello de administración da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Alcalde BNG
Comisión Territorial de Patrimonio Histórico Artístico Luis Bará Torres

Xosé Manuel Tato Camino (suplente)

BNG
Consorcio Galego de Igualdade e Benestar Mª Carme Fouces Díaz BNG
Consello Social da Universidade de Vigo Mª Carme Fouces Díaz BNG
Comité asesor do Plan especial de Emerxencia do polígono de Praceres-Lourizán Mª Carme da Silva Méndez BNG
Eixo Atlántico Alcalde e Anabel Gulías Torreiro BNG
Comité Local da Cruz Vermella Española Mª Carme Fouces Díaz BNG
Grupo de acción local do Programa Europeo Proder II Alcalde BNG
Asociación de desenvolvemento do rural Pontevedra e O Morrazo Alcalde BNG
Comisión de desaugamento de encoros da demarcación Galicia Sur – Augas de Galicia Raimundo González Carballo BNG
Mesa Local de Comercio Anabel Gulías Torreiro BNG
Comisión de Escolarización Vanesa Estévez Baquero
Comité Asesor do Camiño de Santiago Luis Bará Torres BNG
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade Mª Carme Fouces Díaz BNG
Rede de Cidades que camiñan Alcalde BNG
Portos de Galicia Mª Carme da Silva Méndez BNG
Comisión Mixta de Coordinación e seguimento do acordo de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello para a construción do novo edificio xudicial. Xosé Manuel Tato Camino

José Carlos Castiñeira Piñeiro

Comisión de seguimento do convenio de colaboración subscrito co Instituto Municipal da Muller para o desenvolvemento do programa de información, formación e prevención da violencia sexual en xovenes e adolescentes Mª Carme Fouces Díaz BNG
Sección de Concellos de Interés turístico da FEGAMP Anabel Gulías Torreiro BNG
Xunta Local de Seguridade Mª Carme da Silva Méndez e Daniel Macenlle Diaz BNG
Xunta de Compensación da unidade de actuación números 13 e 18 do PXOU Mª Carme da Silva Méndez BNG

Organismo Representante
Mancomunidade Terras de Pontevedra Miguel Anxo Fernánez Lores (BNG)

Anabel Gulías Torreiro (BNG)

César Abal González (PP)

Mancomunidade do Vertedoiro Miguel Anxo Fernánez Lores (BNG)

Mª Carmen Da Silva Méndez (BNG)

Demetrio Gómez Xunqueira (BNG)

Jacobo Moreira Ferro (PP)

César Abal González (PP)

Agustín Fernández Gonzélez (PSOE)

Luis Rei Núñez (Marea)

María Rey Martínez

(Grupo mixto)

Fundación Galicia Obra Social Pablo Fontán Torreiro
Consello Escolar Municipal Mª do Carme Fouces Díaz (BNG)
Grupo de desenvolvemento local de Pesca. FEMP 2014-2020 Miguel Anxo Fernánez Lores (BNG)

Anabel Gulías Torreiro (BNG) (suplente)

Tipo de centro Centro educativo Representante Grupo político
Centros de educación secundaria IES MARTIÑO SARMIENTO Paloma Castro Rey

Agustín Fernández González (suplente)

PSOE
Centros de educación secundaria IES LUIS SEOANE Luís Rei Núñez

Mª Carmen González Novoa (suplente)

MAREA
Centros de educación secundaria IES MONTECELO Mª dos Anxos Riveiro Portela BNG
Centros de educación secundaria IES SANCHEZ CANTÓN María Rey Martínez Grupo mixto
Centros de educación secundaria IES VALLE INCLÁN Aurora Cañizares Malagón PP
Centros de educación secundaria IES A XUNQUEIRA I Mª do Pilar Comesaña Hermida BNG
Centros de educación secundaria IES A XUNQUEIRA II Luis Alberto Oubiña Piay BNG
Centros de educación secundaria IES TORRENTE BALLESTER Rafael Domínguez Artíme PP
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP ÁLVAREZ LIMESES José Luís Martín González PP
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP BARCELOS Mª José Rodríguez Teso PP
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP CABANAS- SALCEDO Demetrio Gómez Xunqueira BNG
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP CAMPOLONGO Mª José Rodríguez Teso PP
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP FROEBEL Jacobo Moreira Ferro PP
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP SAN MARTIÑO- SALCEDO Demetrio Gómez Xunqueira BNG
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP A CARBALLEIRA- LOURIZÁN Mª Carmen Moreira Martínez

Eladio Torres Castro (suplente)

MAREA
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP MANUEL VIDAL PORTELA Manuel Tomás Abeigón PP
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP MARCÓN María Cruz Villaverde Peón

Bibiana Piñeiro Omil (suplente)

MAREA
Centros de educación infantil e/ou primaria EEI FINA CASALDERREI Xosé Luis Bará Torres BNG
Centros de educación infantil e/ou primaria CEP MARCOS DA PORTELA Agustín Fernández González

Iván Puentes Rivera (suplente)

PSOE
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP PARADA- CAMPAÑÓ Paloma Castro Rey

Agustín Fernández González (suplente)

PSOE
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP PONTESAMPAIO Raimundo González Carballo BNG
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP SANTO ANDRE DE XEVE Iván Puentes Rivera

Agustín Fernández González(suplente)

PSOE
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP SAN BENITO DE LÉREZ Mª do Pilar Comesaña Hermida BNG
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP VILAVERDE- MOURENTE María Rey Martinez Grupo mixto
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP A XUNQUEIRA I Luis Alberto Oubiña Piay BNG
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP A XUNQUEIRA II Luis Alberto Oubiña Piay BNG
Centros de educación infantil e/ou primaria CEIP PRÍNCIPE FELIPE María Rey Martinez Grupo mixto
Centros de educación infantil e/ou primaria EEI CONCEPCIÓN CRESPO RIVAS César Abal González PP
Centros de educación infantil e/ou primaria EEI VERDUCIDO Mª dos Anxos Riveiro Portela BNG
Centros públicos de educación especial CEE PRÍNCIPE FELIPE María Rey Martinez Grupo mixto
Centros de ensinanzas profesionais regradas CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA LOURIZÁN Demetrio Gómez Xunqueira BNG
Centros de ensinanzas profesionais regradas CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MANUEL QUIROGA Aurora Cañizares Malagón PP
Centros de ensinanzas profesionais regradas ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS Mª Luisa Lores Aguín

Xoan Hermida González

(suplente)

MAREA
Centros de ensinanzas profesionais regradas ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS Xosé Luis Bará Torres BNG
Outros centros de formación públicos EPA RÍO LÉREZ Xosé Luis Bará Torres BNG
Outros centros de formación públicos ESCOLA INFANTIL A PARDA Mª José Rodríguez Teso PP
Outros centros de formación públicos ESCOLA INFANTIL CAMPUS UNIVERSITARIO Mª José Rodríguez Teso PP
Outros centros de formación públicos ESCOLA INFANTIL MONTEPORREIRO Mª José Rodríguez Teso PP