Aprobación inicial do proxecto de mellora da rede de sumidoiros no río dos Gafos

533

Anuncio de exposición pública

Publicación do anuncio de exposición pública no Boletín oficial da provincia de Pontevedra

00 – FOLLAS DE SEPARACIÓN PROXECTO GAFOS

01 – MEMORIA E ANEXOS

02 – PLANOS

03 – PLIEGO

04 – PRESUPUESTO