Autorización en réxime de concorrencia e forma de poxa pública á alza para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante o ano 2015.

512

DOCUMENTOS:

 

RESOLUCIÓNS: