Contrato de préstamo con previa apertura de crédito con destino ao financiamento de diversas finalidades incluídas no anexo de investimentos do orzamento do execicio 2015

183

O acto público de apertura, no seu caso, do Sobre B, terá lugar o próximo luns día 27 de xullo de 2015, ás 9:35 horas, na Sala de Xuntas , no edificio sito na rúa Michelena, 30, 36071 Pontevedra.