Lista de reserva de persoal subalterno (Pazo de Congresos e Exposicións)

3154

Listaxe provisional admitidos proceso selectivo para confeccionar unha lista de reserva de prazas de persoal subalterno (data de publicación: 25/05/2015)

Resolución da Vicepresidencia do organismo autónomo municipal Pazo de Congresos e Exposicións pola que se aproba a relación definitiva de aspirantes admitidos e se fixa o lugar e a data para a constitución do tribunal e realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para confeccionar unha lista de reserva de prazas de persoal subalterno.

Resultado do primeiro exercicio

Plantilla de respostas 1º exerc. lista reserva pazo

Resultado do segundo exercicio

Resultado do terceiro exercicio

Valoración provisional de méritos (fase de concurso)

Valoración definitiva de méritos,  cualificación definitiva do proceso selectivos e proposta de lista de reserva