Proceso de selección para cubrir praza de oficial no Servizo de Extinción de Incendios

1130

Bases xerais e específicas que regulan a convocatoria de procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no Servizo de Extinción de Incendios do Concello de Pontevedra incluidas na OEP 2010

Corrección erros anuncio bases servizo de extinción de incendios

Corrección erro anuncio bases xerais

Anuncio DOG referente ás prazas vacantes Servizo Extinción de Incendios

BOE convocatoria praza de oficial e sarxento do Servizo de Extinción de Incendios.

INSTANCIA OFICIAL BOMBEIRO 2010

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO DE OFICIAL BOMBEIROS

RELACION DEFINITIVA ADMITIDOS, DATAS CONSTITUCION TRIBUNAL E DO PRIMEIRO EXERCICIO

RESOLUCION CONCELLEIRO RESPONSABLE DA AREA DE PERSOAL DE MODIFICACION DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO

RESOLUCION NOMEAMENTO ASESORES TRIBUNAL OFICIAL BOMBEIROS

Resolucion nomeamento persoal auxiliar 1º exercicio.

Resultado do primeiro exercicio realizado o 24-02-2016 e convocatoria para o segundo exercicio

Plantilla primeiro exercicio tipo test