O Concello solicitará 15 postos de traballo no II Plan de emprego da Deputación

431

O Concello de Pontevedra acollerase ao II Plan de Emprego (Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) convocado pola Deputación para o ano 2015. O Concello pretende cubrir 15 prazas das seguintes categorías:

  • 2 conserxes
  • 2 oficial de 1º de xardinería
  • 3 operario de xardinería
  • 4 oficinais de 1ª en albaneis
  • 2 operarios albaneis
  • 1 deliniante
  • 1 operario/a xardinería

Esta contratación será aprobada pola Xunta de Goberno Local que solicitará ao Servizo Público de Emprego os candidatos das categorías anteriormente citadas. Cabe lembrar que o Concello non consignará na oferta de emprego os códigos de ocupación, xa que considera que a oferta será moito máis obxectiva se envía ao Servizo Público de Emprego só as categorías dos postos que solicitan. Será a Oficina de Emprego Público a encargada de rexistrar ese código unha vez que lle chegue a oferta.

Dende o Concello se recomenda que as persoas interesadas revisen os seus códigos como demandantes de emprego, e de non axustarse á descrición que se soliciten que os axusten na Oficina de emprego.