Continúa a licitación da reforma de José Millán á que se presentan 32 empresas

33

O Concello continúa adiante coa adxudicación da reforma da rúa José Millán, situada no barrio de San Antoniño. Esta mañá celebrouse a mesa de contratación para coñecer a valoración técnica dos proxectos presentados e para abrir o sobre no que aparece a oferta económica das construtoras. O proxecto de reformada rúa José Millán ten un orzamento de licitación de 285.989,39 euros.

As empresas que teñen maior número de puntos son:

  • Nemesio Ordónez SL.
  • Construcciones, Obras y Viales
  • Ediserpo
  • Espina y Delfín

Hoxe tamén se abriu a oferta económica que, -pendente de valorar as propostas-, oscilan entre os 200.034,82 euros e os 260.989,39 euros.

O proxecto contempla un tratamento de bandas segregadas, cunha distinción física de materiais entre os distintos usos, que serán:

  • Carril de tráfico rodado, realizado en aglomerado
  • Beirarrúas,  realizadas  en  lousa  de  cemento,  confinada  por  bandas  de pedra e separada do carril de tráfico por un bordo con diferencia de nivel semellante ao das rúas circundantes.
  • Os tráficos peonís estarán priorizados fronte ós tráficos rodados.

Tamén está prevista a substitución e instalación de servizos como:

  • rede soterrada de abastecemento de auga potable
  • rede  soterrada  de  esgotos  separativa
  • rede soterrada de gas natural
  • alumeado  público
  • canalización  de  subministro  de  enerxía  eléctrica
  • canalización telefónica
  • canalización  de  cable  de  fibra  óptica

A rúa José Millán presenta nestes intres uns espazos  públicos  desaxeitados  e obsoletos  que  están  a dificultar a súa utilización por parte dos veciños. Polo  tanto,  resulta  congruente  a  súa  priorización  como  ámbito  de  actuación cara a conseguir a completa transformación da zona para o uso e disfrute.

As empresas que concurren a esta licitación son 32:

  1. Abaco CR. S.L.
  2. Actividades de construcción, edificación y viales SL (ACEVI)
  3. Atlántica de construcción y medioambiente SL.
  4. Canalis Soluciones Tecnológicas SL
  5. Canalizacións y construccións Salnés SL.
  6. Construcciones Castro Figueiro SLU
  7. Construcciones Enrique C. Casas SL.
  8. Construcciones Fechi SLU
  9. Construcciones, Obras y Viales (COVSA)
  10. Construcciones Orega SL
  11. Construcciones Rafer SL
  12. Construcciones Vale SL
  13. Construcciones y proyectos Avilleira SL.
  14. Constuctora Ediserpo SL
  15. Copcisa SA
  16. Desarrolla Obras y Servicios SL
  17. Elsamex SA
  18. Espina y Deflín SL
  19. Fontefría SLU
  20. Hordescón SL
  21. Lancer Proyectos y Obras SA
  22. Movimiento de áridos y construcciones de Arosa SL
  23. Narom SL
  24. Nemesio Ordónez SA
  25. Obras, reformas y saneamentos SL
  26. Petrolam A Veiga SL
  27. Proyecton Galicia SA
  28. Rocas graníticas del Condado SL
  29. Sergonsa Servicios SL
  30. Unica Proyectos y obras SAU
  31. Viaqua gestión integral de augas de Galicia SAU
  32. Xestión ambiental de contratas SL.