Comeza o plan de limpeza de embornais para preparar á rede de pluviais de cara ás primeiras choivas

34

O Concello de Pontevedra a través da concesionaria dos servizos de auga e rede de sumidoiros da cidade, a empresa Viaqua, activaron novamente o plan de mantemento e limpeza de embornais co propósito de preparar a rede fronte ao próximo inverno e evitar posibles asolagamentos coa chegada das primeiras choivas.

Aínda que estas tarefas levan a cabo ao longo de todo o ano intensifícanse notablemente durante estes dous meses, setembro e outubro, cando se aborda a limpeza a fondo de embornais e redes de rede de sumidoiros.

Trátase dunha actuación preventiva coa que se pretende que todo estea a punto e funcione á perfección cando aumenten as primeiras choivas de outono. O obxectivo destes traballos é asegurar que os elementos do sistema de rede de sumidoiros atópanse ao máximo da súa capacidade hidráulica para transportar sen problemas as choivas . A campaña recentemente activada, está a prestar unha especial atención á limpeza daquelas zonas que adoitan presentar maiores problemas ante as choivas, zona baixas, Padre Fernández Olmedo… e ademais da zona Monumental debido ás Festas (Feira Franca).

En total activaronse 12 persoas para realizar estas tarefas ademais dos camións de limpeza e máquinas de limpeza.

No que vai de ano, o Concello completou a limpeza dos 16.955 pozos e 525,7 quilómetros de rede de sumidoiros. Ademais, levouse a cabo a limpeza de máis de 8.576 embornais. Outra instalación que inclúese tamén o coidado son 14 estacións de bombeo de augas residuais que hai na cidade, cuxa misión é impulsar a auga á estación depuradora de augas residuais dos Praceres. Desta forma, durante todo o ano, procédese á habitual revisión dos elementos electromecánicos, que son fundamentais para o seu correcto funcionamento.

Desde o Concello pídese tamén colaboración cidadá para manter en correcto estado tanto os embornais como o resto da rede de sumidoiros do municipio, o que sen dúbida redundará en beneficio de todos.

Cabe lembrar que a rede de saneamento de Pontevedra é practicamente na súa totalidade separativa, polo que todo o que se verta nos embornais chega ben aos ríos ou ría. E destas prácticas son obxecto de vertidos os ríos (cubos con lexia, xabóns, pintura etc.)