Dezaoito empresas presentan ofertas para mellorar a rede de sumidoiros 
do río dos Gafos

20

Dezaioto empresas presentaron oferta para a mellora da rede de sumidoiros no río dos Gafos unha vez que onte rematou o prazo para presentar propostas a este concurso de obra pública. Nuns días poderá reunirse a mesa de contratación, para iniciar co estudo dos proxectos.

As empresas que se presentaron a esta licitación son:

  • Acciona infraestruturas S.A
  • Actividades de construción, edificación y viales SL. (Acevi)
  • Canalizaciones y construcciones Salnés S.L.
  • Civis Global S.L.U
  • Construcciones E.C. Casas S.L.
  • Construcciones Obras y viales S.A.
  • Copcisa S.A.
  • Elsamex S.A.
  • Espina Obras Hidráulicas S.A.
  • Espina y Delfín S.L.
  • Excavaciones y construcciones Laureano Covelo S.A.
  • Excavaciones y construcciones Manuel Pérez Portela S.L.
  • Narom S.L.
  • Ovisa Pavimentos y Obras S.L.U
  • Probisa vías y obras S.L.U
  • Soil Tratamiento de aguas residuales S.L. Unipersonal
  • UTE Constructora Ediserpo S.L – Ogmios Proyectos S.L.
  • Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U

Este proxecto ten un orzamento de licitación de 1.126.174,48 euros e ten por obxecto incrementar a capacidade do colector que recolle as augas fecais de Vilaboa e do polígono industrial da Reigosa, acadar a estanqueidade dos pozos e, na medida en que sexa posíbel, retirar o colector do propio leito do río dos Gafos pasándoo ás marxes do río pola senda de pescadores.

O proxecto inclúe dúas posibles melloras:

  • Cambiar a rede de saneamento dende a estación de autobuses até a avenida de Vigo, por un colector de PVC de 500mm, que tería un valor de licitación de 110.230 euros
  • Executar un novo colector entre a avenida de Vigo e a rúa Alcalde Hevia, por valor de 141.486,14 euros.

A execución da obra é de 9 meses.

O Concello vai dando pasos na contratación do proxecto que redundará na mellora substancial do río dos Gafos, de aí que sexa moi demandado polos pontevedreses.

Cabe lembrar que o proxecto do Gafos estaba nos compromisos coa Xunta de Galicia de hai dúas lexislaturas, plasmado no segundo convenio de saneamento do Concello de Pontevedra e dotado con algo máis dun millón de euros. No acordo, o Concello encargábase da redación do proxecto e a Xunta da súa licitación e execución.

O proxecto estivo adxudicado, desadxudicouse, fíxose un novo proxecto a petición da Xunta que, finalmente, desistiu -de xeito unilateral- da súa execución. Dende o Goberno Local sempre se defendeu que este proxecto tiña que ser competencia da Xunta de Galicia dado que é un saneamento que recolle as augas fecais de tres concellos: Vilaboa, Ponte Caldelas e Pontevedra.

Aquela decisión unilateral da Xunta de Galicia, obrigou ao Concello a facerse cargo da obra como “unha prioridade do Goberno”, e acordou incluíla nos acordos coa Deputación provincial a través da sinatura dun convenio polo  que o Concello cofinanciará ao 50% os saneamentos do Gafos e de Mourente -este último xa adxudicado-.