Mecano Sport renovará o Campo de herba sintética da Xunqueira

34
  • A Xunta de Goberno adxudicou esta mañá esta obra por valor de 272.243,14 euros

A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá a adxudicación á empresa Mecano Sport a renovación do Campo de herba sintética da Xunqueira por valor de 272.243,14 euros. A obra ten un prazo de adxudicación de dous meses, pero negociarase coa empresa adxudicataria para ver cando se empecen as obras. Segundo explicou o portavoz do Goberno, Raimundo González o servizo de deportes considera que o momento máis propicio para realizar a obra é na primavera, xa que se terá máis garantías de bo resultado.

Os traballos que se farán son:

  • Retirada a capa de céspede artificial comprobarase o estado da superficie e procederase á regularización e posterior compactación para reparar as zonas danadas e eliminar posibles irregularidades nas pendentes.
  • Construirase unha beirarrúa perimetral ao campo de fútbol.
  • Executarase unha nova quenlla de formigón polímero dotada de reixa superior e instalaranse novas arquetas areeiros de formigón polímero con reixa desmontable e cesta filtro co fin de mellorar a drenaxe do campo e os labores de mantemento.
  • Instalarase unha base elástica prefabricada de tres capas.
  • Instalación dun céspede artificial de última xeración testado en laboratorio consonte as criterios FIFA Quilite. Incluirase nesta actuación a marcaxe do campo de fútbol 11 e de dous campos de fútbol 7 cumprindo coa regulamentación R.F.E.F.
  • O campo será obxecto de homologación, con cargo ao contratista, pola FI co nivel FI FA Quality.
  • Instalarase unha nova varanda perimetral.
  • Substituiránse as porterías de fútbol 11 e colocaránse catro novos bandeiriñas de córner.

Esta empresa ofrece melloras como:

   • Incremento o prazo de garantía a 9 anos (na licitación era de 1 ano)
   • Mantemento anual do sistema do céspede é por 12 anos (a licitación era dun ano)
   • Mellora o espesor e o peso da fibra
   • Suministra un xogo de banquillos
   • Dous xogos de portería fútbol 7
   • Dous canóns de rego
   • Iluminación de graderío.

O campo municipal de herba sintética A Xunqueira foi primeiro de herba sintética que houbo na cidade e a día de hoxe ten practicamente esgotada a súa vida útil. É do ano 1999 e foi obxecto dunha primeira renovación no 2005. Precisa dunha nova substitución da superficie de xogo por outra de nova xeración co fin de contar con boas prestacións deportivas, con garantías de calidade e sobre todo de seguridade para os deportistas.

Acondicionamento de zonas verdes

A Fundación Xoán XXIII será a encargada do mantemento e acondicionamento das zonas verdes da cidade de pedra, do parque da Liberdade e do parque Amalia Álvarez, ademais dalgún pequena zona verde en Eduardo Pondal. Este traballo corresponde á adxudicación dun contrato de acondicionamento de xestións ambientais para empresas que empreguen a traballadores con discapacidade, ou fagan accións con traballadores con discapacidade. Este contrato ten un valor de 24.350 ao ano.

Prevención de lexionelosis

A Xunta de Goberno Local tamén adxudicou esta mañá a Cosaplag S.L.U. o mantemento e prevención da lexionelosis dos sistemas de calefacción dos colexios públicos por 36.368,80 euros. É unha contía total polos vindeiros catros anos.