FÉLIX ÁLVAREZ.  Cervexeiro

    54

    A cervexa é arte.

    Di que non está na idade de emprender, pero isto da cervexa non entende de tempo. A súa cervexa (NASA) a promociona en Pontevedra, xa que di que os de aquí saben do  producto e consumen moita. Non o tomedes a mal porque é verdade, que nos coñecemos!