FERNANDO FERNÁNDEZ. Galaxia.

    73

    Innovando.

    Se alguén pensa que non se pode innovar en literatura, que lle pregunten aos de Galaxia.

    Están teatralizando obras coma Espantallo Amigo, de Neira Vilas para que os rapaces vexan a obra e logo lean o libro, ou ao revés. Unha boa forma de promover a lectura.

    O último libro publicado, xa sen a teatralizar, é un tributo a Carlos Casares: A Ferida do Vento, de Antón Riveiro Coello.