FRANCISCO PORTO. Latamuda.

    32

    Só contemporáneo.

    Fai  producción de arte contemporánea. Só contemporánea, porque si, cun par. O Barroco non lle di nada e fai ben.

    Estiveron en Arco Madrid, Arco Lisboa, Art Basel… Agora teñen o proxecto  The Waiting Room en Pontevedra. Tamén fan obradoiros de formación de comisariado e estratexia para artistas.