MARCOS RIVAS. Promototor cultural e hosteleiro.

    137

    Cre no karma

    Trae músicos de moitos sitios, mesmo do extranxeiro, de fóra de Galiza. Aquí somos moi agradecidos e as salas que leva énchense cando hai concerto.

    Tamén xestiona o Surfin Lerez, do que defende a súa gratuidade e do que cre que é punto de encontro de distintas xeracións. Música e picnic, non se pode pedir máis.