RAMÓN ROZAS. Xornalista

    138

    Pope cultural

    É dos que máis sabe de cultura en Pontevedra e considera que se Pontevedra é unha potencia cultural é pola tradición e polo pulo que dan as redes de pequenos axentes culturais que funcionan moi ben, e a facultade de Belas Artes. Se el o di é que é verdade.

    Pregunteille se se daba ben a cultura eiquí, coma quen pregunta se se dan ben os grelos. Non me berrou.