ROMÁN CORBATO. Arquitecto–artista

51

Asturiano en Pontevedra.

Pensa que Pontevedra é un bo lugar para os artistas, aínda que lle gustaría que houbera máis iniciativas, di que o Concello e a Deputación están a facer un bo traballo.

O seu é a arquitectura, a arte e natureza e fai tamén talleres con nenos  de arquitectura, educación e libros.