CONCHI COCHÓN. Normalización lingüística.

    149

    A que mellor escribe en galego.

    Di que o Culturgal é unha ferramenta necesaria para a cultura galega. Os milleiros de libros, obras de teatro que se presentan, músicas, contacontos, deseños… axudan á normalización .

    Espero que non me lea o que escribo cun rotulador vermello e me subliñe moitas faltas.