MIGUEL  LÓPEZ. Director e guionista.

    146

    Castelao.

    Está facendo  a película  “Castelao, do chumbo á verba”, que é un proxecto ideado no ano 2000 e inspirado no roteiro Castelao, que empezaba por ese ano. No 2011 materializa a preproducción e o guión.

    Quere estreala o primeiro de abril, porque a historia da película comenza nese día.