GOGUE. Humorista gráfico.

    15

    Floreano cáenos ben.

    Presenta na feira o lanzamento dun libro de recopilación de Floreano e firma exemplares do primeiro libro das “Historias Floreánicas”, que de tanto que gustou, tiveron que reeditalo.

    Traballa tamén en colaboración con teatro de marionetas, no deseño de personaxes.