QUICO CADAVAL. Director Excéntricas.

    16

    A nosa cultura interesa.

    É director de teatro e dramaturgo, como todos sabedes.

    O ano que vén vai dramatizar o primeiro Valle-Inclán en galego:  “ A cabeza do dragón”, onde se fai un repaso aos mitos medievais. Pensan estreala en marzo.

    Da feira pensa que é unha referencia e que conta co apoio das institucións e do público.