RODRIGO COTA. Escritor e guionista.

    28

    Está en todas as feiras.

    Veu botar unha ollada. Dí que hai ofertas culturais moi potentes, non coma o café que venden. Está moi ledo de que a cultura deste país non perda forza.

    A súa muller está farta de que a poña coma unha bruxa no que escribe. É moi riquiña, non o merece.