Últimos traballos para recuperar os cedros das Palmeiras

27
    • Estase a comprobar o arriostramento do máis próximo ao Branco e Negro, e acordouse manter o segundo exemplar, o máis danado polos temporais.
    • Durante estas semanas traballouse cos criterios de conservar os exemplares incluídos no Catálogo de árbores senlleiras da Xunta, pero tamén co criterio de garantir a seguridade dos paseos e das zonas de xogo.

O Departamento de Parques e Xardíns realiza nestes días traballos nos cedros das Palmeiras afectados polos pasados temporais. Son labores de detalle consistentes na retirada de polas danadas, podas selectivas e o arriostramento das ramas que quedaron en pe.

O propósito é reequilibrar a copa das árbores que ao perder parte da carga é preciso reasegurar todas as pólas para maior seguridade tanto nas zonas de tránsito como nos espazos de xogo. Por este motivo, o departamento, logo de traballar nas tres árbores máis afectadas, supervisará o resto da arboredo das Palmeiras con estas labores sanitarias e de seguridade.

Sobre as árbores afectadas, nestes momentos trabállase na máis próxima ao Branco e Negro coa retirada dalgunha pola rota, e supervisando os arriostramentos actuais e facendo os que fosen necesarios.

O Departamento de Xardíns en perfecta coordinación coa oficina responsábel da Xunta de Galicia, acordaron manter o segundo dos cedros, o máis afectado polo temporal. É unha árbore que quedou moi danada xa que perdeu parte da estrutura da copa, polo que foi necesario reequilibrala arriostrando as partes existentes e eliminando as partes máis rotas.

Dende Xardíns destácase a importancia da conservación destes exemplares, a pesar dos danos que sufriron, pola rareza da especie, pola súa idade, e pola súa singularidade paisaxística, que fai que todas elas estean no Catálogo de árbores senlleiras de Galicia.