Case 160.000 euros en obras de mantemento dos centros de ensino de Infantil e Primaria do concello

72
  • A principios de curso, a Concellaría de Educación mantivo un encontro con cada un dos centros de ensino para coñecer as necesidades de mantemento e realizar un plan de intervención, priorizando as actuacións urxentes, e a continuación o resto de obras necesarias.

A Concellaría de Educación está a realizar obras de mantemento e conservación de diversa entidade nos distintos centros de ensino do Concello. Estas obras forman parte do plan de investimentos fixado pola Concellaría o pasado ano logo de visitar cada centro de ensino, recoller as demandas das diretivas, de valoralas cos servizos técnicos municipais e de retirar todas aquelas que non entraban dentro da competencia municipal, dado que o Concello só pode realizar traballos de conservación e mantemento nos centros educativos de Infantil e Primaria.

Este plan de intervención estase a facer con cargo ao departamento de Obras mentres se remata de tramitar o expediente de contratación para o mantemento, reparación e conservación dos centros de ensino valorado en 200.000 euros para todo ano. Para a Concellaría é prioritario facer este contrato para regularizar e sistematizar todos os labores habituais que se fan nos colexios.

O investimento neste curso escolar 2016/2017 foi de 129.225,51 euros, dos cales no ano 2016 a contía foi de 51.036,63 euros e o investimento de 2017 é de 78.188,88 euros.

Neste ano, a Concellaría de Educación ten no plan de investimentos as seguintes actuacións nos centros de ensino:

  • CEIP A Xunqueira I:  Arranxo de reparación de soportes e pintura por 26.576,73 euros
  • CEIP Álvarez Limeses: Subministro de material para arranxos realizados no centro por 238,13 euros.
  • CEIP Cabanas:
   • Subministro de material para arranxos por 238,13 euros e 211,15 euros.
   • Subministro para reparación de porta:360,58 euros
  • CEIP Froebel: Reparación de pavimento vertical por 798,60 euros
  • CEIP Manuel Vidal Portela
   • Colocación de porta de seguridade na sala de ordenadores: 837,32 euros
   • Pavimento na aula de informática: 2.633,69 euros
   • Subministro de material: 53,24 euros e 710,38 euros
  • CEIP Ponte Sampaio: Subministro de materiais par ao peche con fronte ao viario: 4.436,16 euros
  • CEIP Vilaverde: Subministro de materiais por 471,90 euros
  • CEIP Campolongo:
   • Substitución de fiestras en corredor interior: 4.282,19 euros
   • Subministro de material: 238,13 euros
   • Reparación do falso teito: 774,40 euros
  • CEP Marcos da Portela: Reparación de instalación 84,70 euros
  • EEI Concepción Crespo Rivas
   • Reparación de linteis moi deteriorados: 2.764,45 euros
  • EEI Fina Casalderrey
   • Reposición falso teito en aula: 3.686,26 euros
   • Subministro material para arranxos en Fina Casalderrey e Vidal Portela: 710, 38 euros
   • Tratamento de seguridade e antiesvaramento de plancha no pavimento exterior: 786,50 euros.

As obras máis importantes no ano 2016 (dentro do curso 2016/2017) foron:

  • CEIP A Xunqueira I:
   • Arranxo de dúas escaleiras de comunicación vertical: 4.128,52 euros
   • Arranxo de muro exterior: 8.770,02
  • CEIP A Xunqueira II
   • Colocación varanda e porteiro electrónico: 10.801,69 euros
   • Reformas para instalación de sistema antipánico en dúas portas: 1.156,09
  • CEIP Praza de Barcelos
   • Renovación de fontanería: 6.252,29 euros
   • Eliminación de filtración de augas ao ximnasio: 1.268,56 euros
   • Colocación de varandas: 1.076,90
  • CEIP Cabanas:
   • Reparación peche exterior: 1.335,20 euros
   • Colocación de protección en pilastras do porche 1.016,40 euros
  • CEIP Froebel:
   • Reparación por filtracións de auga en Froebel Campolongo, Parada e Fina Casalderrey: 28.694,47
  • CEIP Manuel Vidal Portela: Reposición de letreiros de auga: 1.214,36 euros
  • CEIP Marcón: Arranxos no parque infantil: 3.412,20 euros
  • CEIP San Martiño: Limpeza, pintura e tratamento hidrofugante de fachadas: 39.661,38 euros
  • CEIP Vilaverde:
   • Traballos de arranxos dos falsos teitos: 15.521,76 euros
   • Substitución de fiestras do edificio administrativo: 3.245,22 euros
  • EEI Concepción Crespo Rivas:
   • Labores de mantemento de patio exterior: 9.960,94 euros
   • Pintado de paredes e estrutura de porche trasteiro: 2.504,70 euros

Este investimento de case 130.000 euros complétase cunha partida de 30.000 euros que a Concellaría de Educación financiou na Escola Infantil da Parda para gardar e aparcar os carriños de bebé.