Aprobadas axudas das ARIs por máis de 72.000 euros

44

A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá varias subvencións adscritas ás Áreas de Rehabilitación Integral de Estribela e do Centro Histórico. En concreto, para Estribela aprobouse unha partida de 1.617,60 euros, e no Centro Histórico 71.094,25 euros.

As rehabilitacións de vivendas no centro histórico están situadas nas rúas: Sarmiento, Verdura, San Román, García Flórez, Ponte, Gregorio Fernández, Cobián Rofiggnac, Padre Luís, Rúa Alta e César Boente. A maior parte son para mellorar a accesibilidade tanto aos edificios como ás vivendas.

Cabe lembrar que a financiación é do 35% do custe do proxecto sen superar unha contía de 11.000 euros por proxecto.

Máis información en:

Os particulares poden pedir as novas axudas das ARIs de Estribela e do Centro histórico por case 1 millón