Axudas financieiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas. Convocatoria 2020 (código VI406B).

566

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se procede á convocatoria pública, para a anualidade 2020, das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas , con financiamento plurianual. Ver
Convocatoria 2020. Ver

Prazo para solicitar esta subvención: do 07/02/2020 ao 30/09/2020

Máis información.